Ideal Okno - Okna, dveře, střecha, stavba

10

LET záruka
na stálobarevnost

Poskytujeme záruku 120 měsíců na stálobarevnost námi dodávaných profilů.

5

LET záruka
na funkčnost

Poskytujeme záruku 60 měsíců na bezproblémovou funkci našich plastových výrobků.

2

ROKY záruka
na montáž

Poskytujeme záruku 24 měsíců na námi provedenou montáž plasotvých oken.

Kalkulace

 • Okna

  ZDARMA Vám vytvoříme kalkulaci plastových a dřevěných oken dle Vašich potřeb.

 • Dveře

  ZDARMA Vám vytvoříme kalkulaci plastových a interiérových dveří dle Vašich potřeb.

 • Zimní zahrady

  ZDARMA Vám vytvoříme kalkulaci zimní zahrady dle Vašich potřeb.

 • Doplňky

  ZDARMA Vám nakalkulujeme doplňky k plastovým, či dřevěným oknům a dveřím.

 • Garážová vrata

  ZDARMA Vám vytvoříme kalkulaci garážových vrat dle Vašich potřeb.

 • Stavební práce

  ZDARMA Vám nakalkulujeme stavební práce.

Skla

Skla jsou tématickým okruhem, o jehož důležitosti v případě plastových oken snad nemusíme nikoho přesvědčovat. Jaká mají naše okna skleněnou výplň? Co se týče výroby a montáže skel pro naše výrobky, protežujeme české výrobce a naším nejvýznamnějším partnerem se stala společnost Michal Richtr s. r. o. Proč? Disponují širokou nabídkou, schopností vyrobit skla nejrůznějších typů, tvarů a tlouštěk. Jejich skleněné výplně zapadají do naší koncepce plně funkčního plastového okna, které ale splňuje požadavky vysoce účinné tepelné izolace.

Jak vlastně vypadá prosklení plastového okna? Aby tepelná izolace byla co nejvyšší, nestačí pouze jediná tabule skla. Totiž, i taková okna jsou k dostání, jenže jejich součinitel prostupu tepla nabývá hodnot i více než 3, což pro uživatele znamená, že sice ušetří peníze při koupi samotných oken, ale potom platí značně vyšší účty za vytápění. Ve výsledku se žádná úspora nekoná.

 • Dohodneme se na termínu, jenž bude vyhovovat oběma stranám, pošleme k Vám naše odborníky, najdeme společně ta pravá řešení pro váš domov a sestavíme Vám nabídku přímo na míru.
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Daleko kvalitnější řešení představují plastová okna GEALAN s izolačním dvojsklem nebo dokonce trojsklem, jež nám dodává právě zmíněná firma Michal Richtr s.r.o. Jednotlivá skla na sebe těsně nepřiléhají, naopak je mezi nimi určitý prostor, který je spojen distančním rámečkem a vyplněn netečným plynem. Pokovení uvnitř zabraňuje unikání tohoto plynu do okolí, je v úzkém prostoru hermeticky uzavřen a brání úniku tepla mezi stranami vymezenými jednotlivými skleněnými tabulemi.

Skleněné výplně mohou být různého typu, jen zřídkakdy se užívá barevného či smaltovaného skla – většinou se užívá běžné sklo v různých tloušťkách pro každou vrstvu.

Vedle úniků tepla je třeba také v míře pokud možno co nejvyšší zabránit kondenzaci vodních par mezi skly, což je nešvar, jenž má na svědomí nárůst kolonií bakterií nebo plísní u méně kvalitních oken. Nejosvědčenější metodou u našich oken je užití speciálního tmelu ve spojení mezi skly a distančním rámečkem. Tento tmel funguje jako bariéra vůči vnikání vlhkosti.

Jak se přesvědčíte na navazujících stránkách, existuje mnoho různých možností prosklení okna – v jednotlivých krátkých textech vysvětlíme princip variant climalit, warm edge, acoustic, safe & protect a ornamentu. Kromě izolačního dvojskla je navíc možno využít i varianty trojskla, které nabývá vůbec nejlepší kvality tepelné izolace. Nejlepším řešením, které je na trhu dostupné pro nízkoenergetické domy nebo byty, je izolační trojsklo, které má dvě pokovená skla.